Κατάρτιση & Πιστοποίηση


13994228412934

Κατάρτιση στα γεωργικά φάρμακα και Πιστοποίηση γεωργών και ψεκαστών

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2013, μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 όσοι γεωργοί ή ψεκαστές θέλουν να προμηθευτούν γεωργικά φάρμακα και να τα εφαρμόσουν σε καλλιέργειες, πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει ολοκληρώσει την οργάνωση Κέντρων, από τα Χανιά έως την Ιεράπετρα, για κατάρτιση των γεωργών και των ψεκαστών στα γεωργικά φάρμακα και για άμεση Πιστοποίησή τους από το αρμόδιο Υπουργείο.

Πολλοί γεωργοί και ψεκαστές έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες. Όμως οι κοινοτικές και οι νομοθετικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ασφάλεια της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων για τον ίδιο τον καλλιεργητή και τον ψεκαστή, για τον καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων και για το περιβάλλον.

Κάποιοι καλλιεργητές έχουν ίσως όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την Πιστοποίηση. Πολλοί όμως θα δουν ότι χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση.

Η Πιστοποίηση γίνεται με εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, από δικό του κεντρικό υπολογιστή και απαιτεί εξέταστρα με υποχρεωτικό παράβολο. Το παράβολο αυτό κοστίζει 25 ευρώ μέχρι 26 Νοεμβρίου 2015 και 50 ευρώ αργότερα. Αν ο εξεταζόμενος αποτύχει στις εξετάσεις θα πρέπει να ξανα-πληρώσει το παράβολο.

Το ΤΕΙ Κρήτης θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο τους καλλιεργητές και τους ψεκαστές να αποφύγουν περιττές δαπάνες αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για το σκοπό αυτό το ΤΕΙ προτείνει στους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν μόνοι τους αν επαρκούν οι γνώσεις τους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης, σε δοκιμαστική εξέτασης από το διαδίκτυο. Τη δοκιμαστική εξέταση την παρέχει το Υπουργείο στην ιστοσελίδα. Η εξέταση θα δώσει αυτόματα αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο. Με κριτήριο το αποτέλεσμα της εξέτασης, το ΤΕΙ Κρήτης θεωρεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τρεις επιλογές:

Πρώτη επιλογή: Αν αυτός που εξετάσθηκε μόνος του διαπιστώσει ότι έχει το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας (τουλάχιστον 50%, δηλαδή τουλάχιστον 20 σωστές απαντήσεις στις 40 ερωτήσεις του Υπουργείου) μπορεί απλά να εξετασθεί σε κάποιο από τα Κέντρα του ΤΕΙ. Το κόστος εξέτασης είναι 20€. Επιπλέον είναι το παράβολο του Υπουργείου. Το προσωπικό του ΤΕΙ ασφαλώς θα υποστηρίξει τους εξεταζόμενους στην εξοικείωση με το σύστημα εξέτασης και με τον υπολογιστή, την ημέρα της εξέτασης.

Δεύτερη επιλογή: Αν κάποιος διαπιστώσει από τη δοκιμαστική εξέταση ότι έχει πολλές γνώσεις που όμως δεν επαρκούν και χρειάζεται συμπληρωματική κατάρτιση, το ΤΕΙ έχει οργανώσει εντατικά μαθήματα διάρκειας 8 ωρών (δύο 4-ωρα) με κόστος 30 ευρώ για ενδιαφερόμενους με μέτριες γνώσεις. Μαζί θα προετοιμάζονται οι εκπαιδευόμενοι για την εξέταση Πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το τέλος εξέτασης και το παράβολο.

Τρίτη επιλογή: Για άλλους που θα κρίνουν ότι τους λείπουν πολλές γνώσεις και ότι χρειάζονται ολόκληρο το πακέτο της πλήρους κατάρτισης, το ΤΕΙ έχει οργανώσει μια μεγαλύτερη σειρά μαθημάτων με συνολική διάρκεια 20 ώρες (πέντε 4-ωρα) και κόστος 75 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα διδάσκεται αναλυτικά η ύλη που προτείνει το Υπουργείο, με βάση το σχετικό εποπτικό υλικό της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ, στις ειδικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Θα γίνεται βέβαια και η απαραίτητη προετοιμασία για την εξέταση Πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το τέλος εξέτασης και το παράβολο.

Για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

  • Τηλ. γενικών πληροφοριών για αγρότες και ψεκαστές 2810379202, info@diaviou.teicrete.gr

Ειδικά για γεωπόνους που υποστηρίζουν καλλιεργητές και ψεκαστές:

 

Για Ενώσεις και άλλες οργανώσεις γεωργών:

  • Καθ. Ε. Καπετανάκης (Καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας & Πρόεδρος του ΤΕΙ) 2810379300, ekap@staff.teicrete.gr