Πλαίσιο


Από τις 26 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4036/ 2012 η πώληση γεωργικών φαρμάκων θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό γνώσης ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (νόμος 4036/ 2012 – παρ. 4 του άρθρου 33 – και Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ).

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, σε εξεταστικά κέντρα με διαπίστευση από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Οι απαντήσεις του πρέπει να είναι σωστές σε 20 ερωτήσεις τουλάχιστον.

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, μέσω της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης, αποτελεί διαπιστευμένο φορέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κατάρτιση στα γεωργικά φάρμακα και εξεταστικό κέντρο για την χορήγηση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού.

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού  γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται ως εξής:

Το Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Πληροφορίες για το συνολικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ αριθμ. 1883/01-08-13