Σας χρειάζεται κατάρτιση πριν τις εξετάσεις?


Αν ο εξεταζόμενος για πιστοποίηση αποτύχει στις εξετάσεις θα πρέπει να ξανα-πληρώσει το παράβολο. Το ΤΕΙ Κρήτης θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο τους καλλιεργητές και τους ψεκαστές να αποφύγουν περιττές δαπάνες αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για το σκοπό αυτό το ΤΕΙ προτείνει στους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν μόνοι τους αν επαρκούν οι γνώσεις τους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης, σε δοκιμαστική εξέτασης από το διαδίκτυο. Τη δοκιμαστική εξέταση την παρέχει το Υπουργείο στην ιστοσελίδα

Την εξέταση θα μπορούν να την κάνουν μόνοι τους όποτε το επιθυμούν στο δικό τους υπολογιστή, δωρεάν. Η εξέταση θα δώσει αυτόματα αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο.

Αν αυτός που εξετάσθηκε μόνος του διαπιστώσει ότι έχει το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας (τουλάχιστον 50%, δηλαδή τουλάχιστον 20 σωστές απαντήσεις στις 40 ερωτήσεις του Υπουργείου) μπορεί απλά να εξετασθεί σε κάποιο από τα Κέντρα του ΤΕΙ. Το κόστος εξέτασης είναι 20€. Επιπλέον είναι το παράβολο του Υπουργείου. Το προσωπικό του ΤΕΙ ασφαλώς θα υποστηρίξει τους εξεταζόμενους στην εξοικείωση με το σύστημα εξέτασης και με τον υπολογιστή, την ημέρα της εξέτασης.

Αν κάποιος διαπιστώσει από τη δοκιμαστική εξέταση ότι έχει πολλές γνώσεις που όμως δεν επαρκούν θα πρέπει να διαβάσει πάλι το υλικό το οποίο έχει προμηθευτεί με τις ερωτήσει.ις .

Για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις πατήστε εδώ.