Συχνές Ερωτήσεις


Τι είναι το Πιστοποιητικό Γνώσης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων;
Είναι ένα πιστοποιητικό που χορηγείται σε ιδιώτες καλλιεργητές. Με την απόκτησή του βεβαιώνεται ότι ο καλλιεργητής μπορεί να αγοράζει και να ψεκάζει γεωργικά φάρμακα στις καλλιέργειές του, επειδή έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνει αποτελεσματικούς ψεκασμούς για την προστασία των καλλιεργειών και παράλληλα για να παίρνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία της υγείας του ίδιου, της οικογένειάς του, του προσωπικού του και των γειτόνων του, της υγείας των καταναλωτών των γεωργικών προϊόντων, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τι απαιτεί η νομοθεσία;
Με βάση το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και την Ελληνική Νομοθεσία έχει καταρτισθεί το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων». Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων και η εφαρμογή τους στις καλλιέργειες θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό Γνώσης Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων (νόμος 4036/ 2012, άρθρο 33, παρ. 4 και Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ). [http://www.minagric.gr]

Ποια είναι η διαδικασία Απόκτησης του Πιστοποιητικού από τους καλλιεργητές;
Το Πιστοποιητικό Γνώσης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων χορηγείται απ’ ευθείας από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο έχει οργανώσει σύστημα εξετάσεων από το διαδίκτυο (ίντερνετ). Κάθε καλλιεργητής παίρνει μέρος σε εξετάσεις που γίνονται μόνο σε εξεταστικά κέντρα τα οποία έχει εγκρίνει το Υπουργείο. Οι καλλιεργητές εξετάζονται σε ομάδες 20 ατόμων περίπου σε αίθουσα του εξεταστικού κέντρου, πάνω σε υπολογιστές. Απαντούν σε ερωτήσεις του Υπουργείου που εμφανίζονται στους υπολογιστές τη στιγμή της εξέτασης.
Το Υπουργείο έχει δημιουργήσει ένα σύστημα με 151 ερωτήσεις για τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο καλλιεργητής, για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών και για την προστασία των ψεκαστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Κάθε εξεταζόμενος μέσα σε ορισμένο χρόνο πρέπει να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις που διαλέγει τυχαία ο υπολογιστής από τις 151. Κάθε ερώτηση δίδεται με 4 πιθανές απαντήσεις από τις οποίες ο εξεταζόμενος πρέπει να διαλέξει τη μία που είναι σωστή. Οι απαντήσεις του πρέπει να είναι σωστές σε 20 ερωτήσεις τουλάχιστον από τις 40. Σε κάθε εξεταζόμενο δίδονται διαφορετικές ερωτήσεις και με άλλη σειρά απαντήσεων. Κατά την εξέταση υπάρχουν επιτηρητές. Την ώρα της εξέτασης επισκέπτονται το Κέντρο Εξέτασης οι Επιθεωρητές του Υπουργείου που βρίσκονται σε κάθε πόλη για να διαπιστώσουν ότι όλα γίνονται σωστά.

Έχει κόστος για τον καλλιεργητή η απόκτηση του Πιστοποιητικού;
Ναι. Για την εξέταση ένα παράβολο για το Υπουργείο. Αυτό είναι 25 ευρώ μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015 και 50 ευρώ αργότερα. Επιπλέον είναι το κόστος του Κέντρου Εξέτασης . Αν ο καλλιεργητής χρειάζεται επιπλέον γνώσεις, απαιτούνται μαθήματα κατάρτισης που έχουν και αυτά κάποιο κόστος κατά περίπτωση.

Τι γνώσεις απαιτούνται για επιτυχία στην εξέταση;
Για να έχει τις απαραίτητες γνώσεις ένας καλλιεργητής δεν επαρκεί μόνο η εμπειρία των ψεκασμών που έχει, ακόμα και αν είναι για πολλά χρόνια. Είναι απαραίτητο να έχει μελετήσει πολλά σχετικά θέματα. Αν ο καλλιεργητής δεν έχει αυτές τις γνώσεις πρέπει να κάνει μαθήματα κατάρτισης από ειδικούς Γεωπόνους.
Πολλοί γεωργοί και ψεκαστές έχουν πραγματικά μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες, ίσως και ευρύτερη μόρφωση. Όμως οι κοινοτικές και οι νομοθετικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τώρα πλέον, πέρα από την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών για την καταπολέμηση εντόμων, ασθενειών και ζιζανίων, η νομοθεσία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, για τον ίδιο τον καλλιεργητή και για τον καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων, αλλά και για το περιβάλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν η εμπειρία των ψεκασμών, ίσως και κάποιες επιπλέον πληροφορίες που έχουν μερικοί καλλιεργητές, δεν επαρκούν για επιτυχία στις εξετάσεις.

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει τρία Κέντρα Κατάρτισης και Εξέτασης για το Πιστοποιητικό
Η Σχολή Γεωπονίας, με εμπειρία 30 χρόνων στη διδασκαλία και τον πειραματισμό γεωργικών φαρμάκων, μαζί με τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ, οργάνωσαν σεμινάρια κατάρτισης αμέσως μετά την αναγγελία της νομοθεσίας από το Υπουργείο. Το ΤΕΙ Κρήτης ήταν ο πρώτος δημόσιος φορέας στην Ελλάδα, που διαπιστεύθηκε για κατάρτιση και εξετάσεις για το Πιστοποιητικό. Για την άμεση υποστήριξη των καλλιεργητών όλης της Κρήτης, το ΤΕΙ έχει οργανώσει τρία δικά του Κέντρα, στα Χανιά στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, για κατάρτιση και εξετάσεις πού μπορούν να καλύψουν ενδιαφερόμενους καλλιεργητές από όλη την Κρήτη, για την κατάρτιση που χρειάζονται στα γεωργικά φάρμακα και για την άμεση Πιστοποίησή τους από το Υπουργείο.

Τι θα κάνει το ΤΕΙ σε αυτά στα Κέντρα του και ευρύτερα;
Α. Ενημερώσεις των Καλλιεργητών
Καθηγητές του ΤΕΙ, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής μας, ενημερώνουμε σε συνεχή βάση, από κοντά και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους καλλιεργητές και του Γεωπόνους, για την αναγκαιότητα της απόκτησης του Πιστοποιητικού, για το θεσμικό Πλαίσιο, για τις εξετάσεις Πιστοποίησης και για τα Μαθήματα Κατάρτισης.
Β. Εξετάσεις Πιστοποίησης
Οι εξετάσεις γίνονται με το πιο έγκυρο τρόπο, σε κατάλληλες αίθουσες υπολογιστών, και με τους προβλεπόμενους επιτηρητές και τεχνική υποστήριξη, όλα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου.
Γ. Κατάρτιση
Τα μαθήματα κατάρτισης γίνονται με βάση τη ύλη που προτείνει το Υπουργείο, αλλά και με στόχο την επιτυχία των καλλιεργητών στις εξετάσεις. Διδάσκουν Καθηγητές του ΤΕΙ, που τώρα και πολλά χρόνια διδάσκουν τη Γεωργική Φαρμακολογία, σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Επίπεδο.

Πως υποστηρίζει το ΤΕΙ τους καλλιεργητές για την κατάρτιση και τις εξετάσεις;
Το ΤΕΙ Κρήτης, με τη Σχολή Γεωπονίας και τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης, θεωρεί ότι έχει ηθική υποχρέωση να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τους καλλιεργητές να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό, αποφεύγοντας όσο είναι δυνατό τις περιττές δαπάνες αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για το σκοπό αυτό το ΤΕΙ προτείνει στους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν μόνοι τους αν επαρκούν οι γνώσεις τους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης, σε δοκιμαστική εξέτασης από το διαδίκτυο. Τη δοκιμαστική εξέταση την παρέχει το Υπουργείο στην ιστοσελίδα

Τελικά, τι επιλογές Κατάρτισης και Πιστοποίησης υπάρχουν στο ΤΕΙ Κρήτης;
Πρώτη επιλογή: Αν αυτός που πραγματοποίησε τη δοκιμαστική εξέταση διαπιστώσει ότι έχει το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας (τουλάχιστον 20 σωστές απαντήσεις στις 40 ερωτήσεις του Υπουργείου) μπορεί απλά να εξετασθεί σε κάποιο από τα Κέντρα του ΤΕΙ. Το κόστος εξέτασης είναι 20 ευρώ (επιπλέον είναι και το παράβολο του Υπουργείου). Για ομάδες καλλιεργητών από Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Συλλόγους κ.ά., το κόστος εξέτασης του ΤΕΙ είναι χαμηλότερο. Το προσωπικό του ΤΕΙ ασφαλώς θα υποστηρίξει τους εξεταζόμενους στην εξοικείωση με το σύστημα εξέτασης και με τον υπολογιστή, την ημέρα της εξέτασης.
Δεύτερη επιλογή: Αν κάποιος διαπιστώσει από τη δοκιμαστική εξέταση ότι έχει κάποιες γνώσεις που όμως δεν επαρκούν και χρειάζεται συμπληρωματική κατάρτιση, ο καλλιεργητής μπορεί να παρακολουθήσει τα εντατικά μαθήματα των πιο βασικών γνώσεων διάρκειας 8 ωρών (δύο 4-ωρα σε δύο απογεύματα) με κόστος 30 ευρώ. Παράλληλα θα προετοιμάζονται οι εκπαιδευόμενοι και για την εξέταση Πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το κόστος εξέτασης και το παράβολο.
Τρίτη επιλογή: Για άλλους που θα κρίνουν ότι τους λείπουν πολλές γνώσεις και ότι χρειάζονται ολόκληρη την ύλη της πλήρους κατάρτισης, αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη σειρά μαθημάτων με συνολική διάρκεια 20 ώρες (πέντε 4-ωρα σε απογεύματα) με κόστος 75 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα διδάσκεται αναλυτικά η ύλη που προτείνει το Υπουργείο, με βάση το σχετικό εποπτικό υλικό της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ. Θα γίνεται βέβαια και η απαραίτητη προετοιμασία για την εξέταση Πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το κόστος εξέτασης και το παράβολο.
Σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα κατάρτισης μπορούν μετά από συνεννόηση να γίνουν στα Κέντρα του ΤΕΙ, στις ειδικές εγκαταστάσεις του ή σε χώρους των Συνεταιρισμών, των Συλλόγων κ.ά. για διευκόλυνση των καλλιεργητών.

Πως μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα Κέντρα του ΤΕΙ Κρήτης;
Στην ιστοσελίδα http://agrotes.teicrete.gr μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην Κατάρτιση και τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο ΤΕΙ Κρήτης, αφού συμπληρώσετε τις αιτήσεις που θα βρείτε εκεί.
Μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με τα Κέντρα του ΤΕΙ Κρήτης για να υποβάλετε την αίτηση και το αντίστοιχο ποσό κατάρτισης ή και της πιστοποίησης. Για άμεση επικοινωνία με τα Κέντρα του ΤΕΙ:
Ηράκλειο: 2810379202 (Κ. Βασσάκης), Χανιά: 2821023012 (Καθ. Γ. Σταυρουλάκης).
Ιεράπετρα: 2842304950 (σε συνεργασία με το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κρήτης)
Για Ενώσεις και άλλες οργανώσεις καλλιεργητών: 2810 379300 (Πρόεδρος ΤΕΙ, Καθ. Ε. Καπετανάκης).