Επικοινωνία


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

  • Τηλ. γενικών πληροφοριών για αγρότες και ψεκαστές 2810379202 και 2810 379373, info@diaviou.teicrete.gr

 

Ειδικά για γεωπόνους που υποστηρίζουν καλλιεργητές και ψεκαστές:

 

Για Ενώσεις και άλλες οργανώσεις γεωργών:

  • Καθ. Ε. Καπετανάκης (Καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας & Πρόεδρος του ΤΕΙ) 2810379300, ekap@staff.teicrete.gr