Δήλωση Συμμετοχής για Πιστοποίηση & Κατάρτιση στο ΤΕΙ Κρήτης


Στο link το οποίο ακολουθεί μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στις εξετάσεις για την Οοθολογική Χρήση Φαρμάκων.

Δήλωση Συμμετοχής