Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Με βάση την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. 7325/85357 της 31/7/2015 γίνονται αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η βάση δεδομένων με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επικαιροποιείται, ενώ γενικά η διαδικασία απλοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Πιο συγκεκριμένα: Οι ερωτήσεις στη βάση δεδομένων μειώνονται σε […]


Δομή Εκπαίδευσης

Περιεχόμενα της εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων   Κεφάλαιο Ι. Γενική κατάρτιση Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους, αλλά και τους κινδύνους από την ύπαρξη παρανόμων σκευασμάτων στην αγορά. Επίσης, αναφέρεται η […]


Πλαίσιο

Από τις 26 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4036/ 2012 η πώληση γεωργικών φαρμάκων θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο στο […]


Πιστοποιητικό

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, θα χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , η οποία είναι η Συντονιστική Εθνική Αρχή (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων […]


Εξετάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των ατομικών στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), οφείλουν να καταβάλουν στα ιδιωτικά και δημόσια Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων την αξία του Τέλους Εξέτασης, καθώς η έκδοση και πληρωμή του διενεργείται αποκλειστικά από τα Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για το […]